Budowle łowieckie

Budowle łowieckie to nie tylko ambony łowieckie, ale również szereg innych konstrukcji, zbliżonych celem do ambon, jednak nieco odbiegających od nich kształtem czy sposobem budowania. Pierwszą budowlą łowiecką, o jakiej mowa, jest siedzisko. Siedzisko służy do różnych celów podczas polowań – między innymi na przykład do nagonek na zwierzynę. Na siedzisku myśliwy czeka na zagonioną przez psy zwierzynę, aby móc swobodnie do niej celować. Rozróżnia się różnorakie siedziska, głównie ze względu na ich wysokość, mieszczącą się w granicach od metra wysokości do aż ponad dwóch metrów.

budo

Czytaj resztę wpisu »

Reklamy

Dodaj komentarz

Ambony leśne

ambony, ambonaAmbony leśne spotykane są w zasadzie na wszystkich obszarach łowieckich, jakie istnieją w Polsce. Konstrukcje te służą czasem do samej obserwacji zwierząt, częściej jednak jest to budowla łowiecka, w której myśliwy oczekuje na pojawienie się zwierzyny. Można spotkać się z różnymi rodzajami ambon – niekiedy są to ambony wolnostojące, innym razem przydrzewne. Ambona łowiecka może być ocieplana – takie są najnowsze ambony; posiada wtedy nie dość, że materiał ocieplający na ścianach, to jeszcze dodatkowo okienka z pleksi oraz butlę gazową do ocieplania wnętrza ambony w momencie, kiedy przebywa w niej myśliwy. Są również częściej spotykane, ambony nieogrzewane, czyli złożone tylko i wyłączenie z konstrukcji drzewnej – takie ambony mają zwykle za zadanie chronić myśliwego przed deszczem czy śniegiem, jak również pośrednio przed wiatrem – mają bowiem ściany, choć nie są to ściany ogrzewane. Ambony przydrzewne z zasady mają całkowicie inną budowę od ambon zabudowanych – są to konstrukcje zadaszone, jednak bez ścian, które opierają się pośrednio na konstrukcji z pali drzewnych, zaś pośrednio na pniu drzewa, do którego są zamocowane – z racji na taki charakter, ambony przydrzewne to w większości konstrukcje przenośne.

Dodaj komentarz

Kiedy jest dopuszczalny odstrzał zwierzyny?

Łowiectwo, jako element ochrony środowiska przyrodniczego, w rozumieniu ustawy oznacza ochronę zwierząt łownych (zwierzyny) i gospodarowanie ich zasobami w zgodzie z zasadami ekologii oraz zasadami racjonalnej gospodarki rolnej, leśnej i rybackiej. Celem łowiectwa jest:

  1. Ochrona, zachowanie różnorodności i gospodarowanie populacjami zwierząt łownych.
  2. Ochrona i kształtowanie środowiska przyrodniczego na rzecz poprawy warunków bytowania zwierzyny.
  3. Uzyskanie możliwie wysokiej kondycji osobniczej i jakości trofeów oraz właściwej liczebności populacji poszczególnych gatunków zwierzyny przy zachowaniu równowagi środowiska przyrodniczego.
  4. Spełnianie potrzeb społecznych w zakresie usprawniania myślistwa, kultywowanie tradycji oraz krzewienia etyki i kultury łowieckiej. Zgodnie z art. 45 ustawy o prawie łowieckim w przypadku nadmiernego zagęszczenia zwierzyny, zagrażającego trwałości lasów, nadleśniczy – działający z upoważnienia dyrektora regionalnej dyrekcji Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe – po zasięgnięciu opinii Polskiego Związku Łowieckiego wydaje decyzję administracyjną, nakazującą dzierżawcy lub zarządcy obwodu łowieckiego wykonanie odłowu lub odstrzału redukcyjnego zwierzyny.

Czytaj resztę wpisu »

Dodaj komentarz

Spodnie myśliwskie – jak wybrać właściwe?

myslistwoJeśli do tej pory nigdy nie byliśmy na polowaniu, a chcemy by w przyszłości stało się to naszym hobby, przed pierwszym wyjściem do lasu ze strzelbą lub sztucerem, warto zaopatrzyć się w profesjonalny zestaw odzieżowy dla myśliwych. Wbrew pozorom, jest to jeden najważniejszych elementów wszystkich przygotowań do polowania. Koniecznie trzeba przez pierwszym polowaniem dobrać odpowiednie ubrania myśliwskie aby nie zrazić się podczas pierwszej nocy czuwania do całego myślistwa.

Dlaczego odpowiedni strój jest tak ważny?

Jeśli polowanie prowadzone jest z ambony i nie jest polowaniem z nagonką, wtedy liczyć trzeba się z długimi godzinami spędzonymi praktycznie bez ruchu. Niezależnie więc od tego jaką mamy porę roku, ranki bywają chłodne a brak ruchu dodatkowo zwiększa uczucie dyskomfortu. Odzież myśliwska jest tak projektowana, aby maksymalnie ochronić ciało przed wychłodzeniem i zapewnić komfort nawet w trudnych warunkach. W odróżnieniu do innych ubrań sportowych które mają podobne właściwości, kurtki i spodnie myśliwskie wykonane są z materiałów o odpowiedniej, maskującej kolorystyce. Dlatego o ile kurtkę myśliwską możemy wykorzystać podczas wspinaczki czy trekkingu, typowej kurtki trekkingowej w ostrych kolorach, nie wykorzystamy podczas polowania.

źródło:  www.webshock.com.pl

Dodaj komentarz